Στο δημοτικό συμβούλιο προσήλθε ο δημότης Θανάσης Θώδης  και αφού πήρε το λόγο, κατήγγειλε ενώπιον όλων , ότι δούλεψε για το δήμο και μέχρι σήμερα του χρωστούν χρήματα, τα οποία διεκδικεί.

Χρονική περίοδος 2007-2010

Αντιδήμαρχος τότε ήταν ο Θανάσης Μουζάκης και σύμφωνα με το δημότη, κατ΄εντολήν του κ. Μουζάκη εκτέλεσε όλες τις εργασίες που του ζητήθηκαν, οι οποίες ανέρχονται περίπου στις 60.000 ευρώ.

Οπως είπε αργότερα σε τοποθέτησή του ο κ.Ράτης, ο δημότης χρωστά επίσης χρήματα στο Δήμο, οπότε μπορούν να συμψηφιστούν