Δια στόματος Δημάρχου, κ. Γιώργου Γκιώνη, πληροφορηθήκαμε χθες στο δημοτικό συμβούλιο ότι ο Δήμος παρέλαβε ταμείο από τη δημοτική αρχή Λογοθέτη περίπου 1.800.000 ευρώ.

Σήμερα το ποσό αυτό έχει αυξηθεί κατά πολύ και είναι 5.200.000 ευρώ !

31/12/2018 το υπόλοιπο ήταν 4.800.000 ευρώ περίπου