« Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας».

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) την  14η  Ιουνίου   2019 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 ,για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

  1. Γνωμοδότηση επί της έγκρισης ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων επί της οδού Καραντάνη 3 στις εγκαταστάσεις της « PEPSICO HBH EPE » στο Λουτράκι .
  2. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. ,που λειτουργεί εντός του ξενοδοχείου « ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 12, στο Λουτράκι.
  3. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 21, στο Λουτράκι.
  4. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην « Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο ΄΄WAVES΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
  5. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «Λ. & Π. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ο.Ε. » με τον διακριτικό τίτλο ΄΄ LEVEL 2΄΄, για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Λ. Ποσειδώνος, Ο.Τ. 278, στο Λουτράκι.
  6. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στην «EL BI NET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί, στα Στραβά Λουτρακίου .

 

 

 

  1. Χορήγηση ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής αορίστου διάρκειας στον « ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΟ» για το Κ.Υ.Ε. που λειτουργεί επί της οδού Γ. Λέκκα 48 στο Λουτράκι.

 

 

 

Κοινοποίηση:                                                                            ΔΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

 

Πρόεδρος

Δημοτικής Κοινότητας

Λουτρακίου-Περαχώρας