Στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων την 9η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα , το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η Εκλογή Αντιπροέδρων των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου.

Ετσι ορίσθηκε αντιπρόεδρος ο Θανάσης Μουζάκης, του συνδυασμού ¨Με τους Πολίτες Μπροστά”  , στην δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του δήμου. (Πρόεδρος ο Αντιδήμαρχος Σάκης Παπαθανασίου)