Μετά από ενέργειες της Ένωσής μας, εξασφαλίσθηκε εθελοντικά για τους ιδιοκτήτες καθώς και τους υπαλλήλους των Ξενοδοχείων, μελών της Ένωσης, η δυνατότητα πραγματοποίησης 80 δωρεάν ελέγχων για τον COVID-19.

Οι ημερομηνίες που θα πρέπει να διεξαχθούν είναι:

Παρασκευή 10/07/2020
Σάββατο 11/07/2020
Κυριακή 12/07/2020 και
Δευτέρα 13/07/2020

Από 09:00 έως 15:00

Και αφορούν κατά μέγιστο 20 άτομα / ημέρα.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε e-mail προκειμένου να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας (ιδιοκτήτες) καθώς και να αναφέρετε τον αριθμό των υπαλλήλων που επιθυμείτε να συμμετάσχουν στην ανωτέρω δωρεάν διαδικασία το αργότερο μέχρι και Παρασκευή 10-07-2020 προκειμένου να ενημερωθεί το Νοσοκομείο Κορίνθου.