Η Καθαριότητα μιας πόλης ή ενός οικισμού, στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδικασία που απαιτεί, λόγω όγκου και σύστασης απορριμμάτων, την στενή και αρμονική συνεργασία των Υπηρεσιών Καθαριότητας και των  Δημοτών, προκειμένου να οδηγηθεί σε θετικό αποτέλεσμα.

Η κάθε είδους ρύπανση αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ο δήμος Κορινθίων ενισχύει τον τομέα καθαριότητας του με 440 νέους πράσινους κάδους. Οι κάδοι παρελήφθησαν σήμερα και θα ξεκινήσει άμεσα η τοποθέτηση τους.