Την 11η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ – ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (αφορά χώρο αποθήκευσης θειαφιού) στη θέση “Σουσάκι” της Κοινότητας Αγ. Θεοδώρων.

2.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΡΟΤΡΟΝ Α. Ι. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” στη θέση “Κατουνίστρα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

3.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “RENTRON  Α.Ε.Β.Ε.”  στη θέση “Άνω Καρμπουνάρι – Γαλότα” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

4.Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας “ΑΛΚΗ Α.Ε.” στη θέση “Καρμπουνάρι” της Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας.

 

 

Δείτε ακόμα:

Εργατικό Κέντρο Κορίνθου: Κατάπτυστη η διάταξη για απλήρωτες υπερωρίες

Έκρηξη σε ΑΤΜ στην Κόρινθο στον ΑΒ Βασιλόπουλο