Θ Ε Μ Α : “Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 28 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

2.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση της προμήθειας απολυμαντικών υλικών για την αποφυγή διάδοσης του COVID 19.

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου ΄΄Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄ .

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκπόνησης της οριστικής μελέτης εφαρμογής του συστήματος ενεργειακής αναβάθμισης του ανοικτού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου .

5.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κλπ) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων .

6.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών .

7.Έγκριση των τεχνικών εκθέσεων:

• Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη και ανάπτυξη της ιστοσελίδας του Δήμου μας,
• Συντήρηση δικτύων δεδομένων & τηλεπικοινωνιών,
• Συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις ,
• Μίσθωση κλαδοτεμαχιστή για τις ανάγκες του Δήμου μας

8.Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) για την αντιμετώπιση ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών στην περιοχή του Δήμου μας .

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί κλητηρίων θεσπισμάτων Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου κατά Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αναγνωριστικής αγωγής κυριότητας Κων/νας χας Αντ. Κοντόπουλου κ.λ.π δύο (2) κατά Δήμου.

11.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν αιτήματος, περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος, περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Λουτρακίου (Ο.Τ. 121-122).

13.Έγκριση απόδοσης λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών προς τη ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.

14.Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών έκδοσης παραβόλων ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων του Δήμου . Ορισμός υπολόγου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

 

Ο Πρόεδρος του Δήμου
Δήμαρχος
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

 

Εντονος διάλογος Λογοθέτη – Γκιώνη για το γήπεδο του Ολυμπιακού Λουτρακίου

Δημήτρης Βασιλείου: ‘Eχετε πρόβλημα με τους Περαχωρίτες κ. Δήμαρχε;;