Καλείστε  στην    Ε ι δ ι κ ή  Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19» με μοναδικό θέμα :

Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής.

apologismos-dimos-sikionion

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 5η Οκτωβρίου 2020 ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 20:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

Συζήτηση επί του από 29-9-2020 αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΣΥΝ ΔΗΜΟΤΕΣ» του Δήμου Σικυωνίων , με θέμα: Ειδική Συνεδρίαση για της Προσκλήσεις ΑΤ04,  ΑΤ10, ΑΤ12, του Προγράμματος  «Αντώνης Τρίτσης».

taktiki-sikionion

 

Δήμος Κορινθίων: Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο

Eναλλακτική Κίνηση Λουτρακίου: Εισήγηση για τοποθέτηση στεγάστρων και παγκακίων