Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή αιτήματος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου -Περαχώρας για α) παροχή σύμφωνης γνώμης προς υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε.Π. “Πελοπόννησος” για το έργο «Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α΄ Φάση)» και β) παραχώρηση χώρου επί Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου λόγω δημοσίου συμφέροντος.

2.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους (στα πλαίσια χρηματοδότησης-εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων” από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ).

3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

4.Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης δημοτικού κτιρίου της Κοινότητας Ισθμίας (παλαιό Νηπιαγωγείο Κυρα – Βρύσης) στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Ισθμίας, κατόπιν αιτήματος

 

5.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί τμήματος (μελλοντική βελτίωση-ανακαίνιση) πρωτεύουσας επαρχιακής οδού στις εγκαταστάσεις του υπό ίδρυση “Νέου βιομηχανικού κτιρίου – εργαστήριο χαμηλής όχλησης”
κατασκευής και τοποθέτησης προϊόντων από αλουμίνιο – σίδηρο, εμπόριο θωρακισμένων θυρών της εταιρείας “Μ. ΧΟΝΤΑΪ & ΣΙΑ Ο.Ε.” στην εκτός σχεδίου περιοχή “Κοϊδέλα” Λουτρακίου.

6.Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας “BEAUTY AND HEALTH Ι.Κ.Ε.” στη θέση “Καζάρμα” Κυρα – Βρύσης της
Κοινότητας Ισθμίας.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α΄55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών
της εμφάνισης του κορωνοϊού’’.

Κοινοποίηση: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
1.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου
Θυμής Φίλιππας