“Πρόσκληση σε τακτική , δια περιφοράς συνεδρίαση “.

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 16 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων .

2.Συγκρότηση παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων .

3.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου: ‘’Διαμόρφωση οδού μεταξύ των Ο.Τ. 88-93 στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων΄΄.

4.Έγκριση ή μη του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου: ‘’Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων επί της οδού Ποσειδώνος στο Λουτράκι΄΄.

5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 17/2019)’’.

6.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
‘’ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ (Αρ. μελ. 18/2019 )’’.

7.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019 )’’.

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

9.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αυτοτελούς προσφυγής και έφεσης κατόπιν της υπ΄αρίθ. Α682/2020 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

10.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση, ενώπιον του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
11.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Α΄ τρίμηνο 1997 – Β τρίμηνο 2003) και επαναβεβαίωσή τους .
12.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης στην Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Β΄τρίμηνο 1999 – Β τρίμηνο 2003) και επαναβεβαίωσή τους .
13.Διαγραφή ή μη οφειλής από βεβαιωτικό κατάλογο τέλους χρήσης δικαιωμάτων για την διέλευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, έτους 2019 στην Κ. Ισθμίας .

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων .

Ο Πρόεδρος
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος

Δήμαρχος