Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων την Δευτέρα 22.03.21
—————————-

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ1αΓ.Π.οικ.16320/12-3-2021 (ΦΕΚ 996/13-3-2021 τεύχος Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, και τις υπ΄ αριθμ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 και 148οικ.4600/16.3.2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (για δεύτερη φορά) την 22α Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

☑Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022 -2025 του Δήμου Κορινθίων

☑Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου, για την άσκηση προσθέτου παρεμβάσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου υπερ των αιτούντων και κατά της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ». (ορισμός δικασίμου 1-4-2021).

☑Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Θεάτρου Σοφικού»
Μετατροπή τάφων τετραετούς χρήσεως σε οικογενειακούς, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Κοιμητηρίων

👉Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

Καταγγελία αναγνώστη για την παραλία Κανταρέ Κορίνθου (φωτο)

Λουτράκι: Πετάει στα ουράνια ο Αντιδήμαρχος Σωτήρης Πέρρας! Απέκτησε εγγονάκι (φωτο)

Λουτράκι: Παραλίγο τραγωδία στα Στραβά Περαχώρας. Συνελήφθη 28χρονος

Ξεμπλοκάρει το έργο «Αποκατάσταση βραχοπτώσεων» στους Καταρράκτες Λουτρακίου, έργο 1,5 εκατ. ευρώ