“Πρόσκληση σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση “.
Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 06η Aπριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας και τοποθέτησης υλικών αναβάθμισης του γηπέδου ποδοσφαίρου και της συνθετικής επιφάνειας του ταρτάν στο στάδιο ‘’Χ. ΘΩΔΗΣ (Αριθ. Μελ. 27/2021).

2.Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο πρόγραμμα ΄΄ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ΄΄ στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 με τίτλο ΄΄Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων΄΄. Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

3.Συγκρότηση Επιτροπής διερεύνησης τιμών, για την πρόσκληση ΑΤ04 του προγράμματος “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με τίτλο ΄΄Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων΄΄.

4.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά την διαδικασία διεξαγωγής προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας .

5.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος Δράσης του ν.π.δ.δ. ΄΄Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας ΄΄ΜΕΡΙΜΝΑ΄΄.

6.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης παροχής υπηρεσιών ηχογράφησης – δακτυλογράφησης – επεξεργασίας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος

 

Προσοχή! Φόλες στην Κόρινθο

Αυτοψία στην γέφυρα της Κολιάτσου για την συντήρησή της

ΕΟΔΥ: Τα κρούσματα το Σάββατο 3 Απριλίου – Όλες οι περιοχές

Κορινθία: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στο Χιλιομόδι

Αποκλειστικό: Συνάντηση Γκιώνη-Νίκα τη Δευτέρα. Ανοίγει ο δρόμος για την ανακατασκευή του παραλιακού μετώπου Λουτρακίου