Πρόσκληση απέστειλε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου, για τη συνεδρίαση της 20ης Απριλίου 2020

Αναλυτικά

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση (1ης – υποχρεωτικής) μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και τροποποίησης Ο.Π.Δ.

2.Παροχή σύμφωνης γνώμης για την εκτέλεση του έργου “Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη”.

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τ. Α ́55/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού’’ και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764 /7-11-2020 (ΑΔΑ Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.

 

To Λουτράκι έχασε το Rally Acropolis λόγω «αστάθμιτων παραγόντων»

L.T.O: Κατεβάστε το ανανεωμένο Smart App Visit Loutraki

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στην Αρχαία Δίολκο (φωτο)

ΝΕΑ e-ημερίδα ”Ψηφιακές τεχνολογίες και κατανάλωση, οικονομία και ανταγωνισμός”

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας ενισχύθηκε με 6 οχήματα