Μέχρι τη Μεγάλη, Τετάρτη 28 Απριλίου, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το Δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους.

Σε ό,τι αφορά στον υπολογισμό του, λαμβάνεται υπ’ όψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, ημερομίσθιο ή μισθός.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε χρόνου.

Εάν δηλαδή, ένας μισθωτός εργάζεται ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μέρος του ποσού.

Αν αμείβεται με ημερομίσθιο δικαιούται 15 ημερομίσθια. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας, με σπουδαστική άδεια).

Σε ό,τι αφορά σε εργαζόμενους, που βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας, σχετική διάταξη ορίζει ότι καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, το ποσό του επιδόματος εορτών του Πάσχα, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας.

Αυτό ισχύει για τους εργαζομένους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή εντός του χρονικού διαστήματος από την 1.1.2021 έως την 30.4.2021.

Το επίδομα, που θα λάβουν οι αργαζόμενοι σε αναστολή, υπολογίζεται επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και καταβάλλεται απευθείας στους εργαζόμενους.

πηγή

Ναύπλιο: Τιμήθηκαν οι φιλέλληνες της Επανάστασης (φωτο-video) 

Αποκατάσταση και ανάδειξη Ισθμού, στήριξη σύγχρονης βιομηχανίας και αγροτικού τομέα στην ατζέντα του Πρωθυπουργού κατά την επίσκεψή του στην Κορινθία

ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα θα πληρωθούν τα επιδόματα λόγω Πάσχα 

Νέες εκδηλώσεις και προγράμματα από το Επιμελητήριο Κορινθίας