Διευρύνεται ο αριθμός των επαγγελματιών που θα αποκτήσει δικαίωμα στα «κεφάλαια επανεκκίνησης» τα οποία προορίζονται για τον τουριστικό τομέα: Αν και ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε μόνο ξενοδοχειακές μονάδες να λάβουν ως «δώρο» για τα πρώτα τους έξοδα ποσά που αγγίζουν ακόμη και τα 400.000 ευρώ, ανοίγει ο δρόμος και για τα τουριστικά γραφεία όπως και τα τουριστικά λεωφορεία, προκειμένου να εξασφαλίσουν ανάλογη χρηματοδότηση.

Αυτή τη στιγμή τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης και Τουρισμού δρομολογούν πρόγραμμα ύψους 425 εκατ. ευρώ, μέσα από το οποίο θα αντλήσουν κεφάλαια κίνησης –μη επιστρεπτέα- επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται τις τελευταίες ημέρες τα δεδομένα, με στόχο να υπαχθούν στο πρόγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του οποίου θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027, τα τουριστικά γραφεία, τα οποία έχουν καταγράψει σημαντικές απώλειες, καθώς έμειναν με κατεβασμένα ρολά για μεγάλο χρονικό διάστημα από την έναρξη της πανδημικής κρίσης.

Τι προβλέπει το σχέδιο για τον τουρισμό

Στο ίδιο πρόγραμμα ενδεχομένως να ενταχθούν και τα τουριστικά λεωφορεία που παραμένουν ακινητοποιημένα επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ για τις επιχειρήσεις του θαλάσσιου τουρισμού δεν έχει γίνει επί του παρόντος κάποια πρόβλεψη.

Πάντως, το αρχικό σχέδιο του προγράμματος, μέσω του οποίου όπως προαναφέρθηκε θα χορηγηθούν επιχορηγήσεις με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στα πρότυπα του αντίστοιχου προγράμματος που «τρέχει» για την εστίαση, έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται η έγκρισή του μέσα στον επόμενο μήνα.

Με βάση το σχέδιο που έχει αποσταλεί προς έγκριση στην Ε.Ε., το ποσό της ενίσχυσης θα αντιστοιχεί στο 5% του τζίρου του 2019, ενώ το μέγιστο ποσό στήριξης έχει οριστεί στις 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Προϋποθέσεις για τα 400.000 ευρώ του τουρισμού

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στη συγκεκριμένη δράση είναι η μείωση του τζίρου που κατέγραψε κάθε επιχείρηση το 2020 να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 30% του αντίστοιχου τζίρου του 2019, ενώ απαιτείται κάθε επιχείρηση κατά το 2019 να απασχολούσε τουλάχιστον έναν εργαζόμενο για 12 μήνες.

Πρόθεση του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης είναι η ένταξη στο πρόγραμμα όλων των τουριστικών καταλυμάτων, μικρών, μεσαίων και μεγαλύτερων.

Στην κατεύθυνση αυτή, με δεδομένο ότι κάποιες μεγάλες βάσει τζίρου ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενδεχομένως να εξαιρούνται λόγω των κρατικών ενισχύσεων και της επιλεξιμότητας του ΕΣΠΑ, το υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει τη στήριξή τους με πόρους, ύψους 75 εκατ. ευρώ, που έχουν εξασφαλιστεί από το εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αυτή τη στιγμή πάντως ήδη «τρέχει» το αντίστοιχο πρόγραμμα για την εστίαση: Οι επαγγελματίες του κλάδου μπορούν να διεκδικήσουν επιχορηγήσεις που φτάνουν έως και τα 100.000 ευρώ ως «κεφάλαια επανεκκίνησης».

Υποβολή αιτήσεων για τα 100.000 ευρώ της εστίασης

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης έχει οριστεί στο 7% του συνολικού τζίρου του 2019, ενώ δε θα μπορεί να ξεπερνά –όπως προαναφέρθηκε- τις 100.000 ευρώ. Τα χρήματα αυτά είναι μη επιστρεπτέα και ακατάσχετα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Ιουλίου 2021. Οι επιχειρήσεις της εστίασης θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως την 31.12.2020
  • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 6: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ». Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, όπως αυτός αναγράφεται στο σχετικό Πεδίο του Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) του φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε στο έτος 2020. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας,
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014,
  • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ
  • Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30%, τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019,
  • Ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που διαθέτει.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise), με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου ή του δικαιοδόχου, δηλώνουν το εν λόγω γεγονός στην αίτηση χρηματοδότησης και ελέγχονται κατά το στάδιο της επαλήθευσης ως προς το αν αποτελούν συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι ενισχύσεις που προσμετρώνται για τον έλεγχο της σώρευσης.

Ακολουθούν γυμναστήρια και παιδότοποι

Οι δαπάνες των επιχειρήσεων για την προμήθεια πρώτων υλών είναι επιλέξιμες από την 1η Απριλίου 2021 και μετά. Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

Εκείνο που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο πάντως είναι ότι οι όποιες επιχορηγήσεις για να εκταμιευτούν και να φτάσουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα χρειαστούν διάστημα 20 ημερών έως και μέχρι 1 μήνα από την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Μέσα στον επόμενο μήνα υπολογίζεται πως θα ενεργοποιηθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα ενίσχυσης με «κεφάλαια επανεκκίνησης» εκείνων των επαγγελματικών κλάδων που υποχρεώθηκαν σε «λουκέτο» για διάστημα σχεδόν 6 μηνών: Σειρά μετά την εστίαση και τον τουρισμό θα πάρουν γυμναστήρια και παιδότοποι

Το σχετικό πρόγραμμα θα προβλέπει τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης –δηλαδή θα κάνει «δώρο» στους δικαιούχους τα «πρώτα έξοδα» – ως ενίσχυση για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους.

Το κεφάλαιο αυτό δεν θα επιστραφεί καθώς έχει τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις των δύο κλάδων, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, θα κυμαίνεται από 4.000 έως 17.000 ευρώ.

Βαγγέλης Δουράκης

 

Θέμα χρόνου να σβήσει η φωτιά στα Γεράνεια Όρη

Self test: Yποχρεωτικά στον ιδιωτικό τομέα από Δευτέρα 24 Μαΐου

Φωτιά Σχίνος: Την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων ανακοίνωσε ο Στ. Πέτσας

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Σχίνο (φωτο)

Επιμελητήριο Κορινθίας: Ρεκόρ συμμετοχής στο σεμινάριο για τα υγειονομικά πρωτόκολλα