Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την 09η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 (χρόνος έναρξης) έως 10:30 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην Πρόσκληση με τίτλο ΄΄Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες ΄΄.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) (Αριθ. μελ. 25/2021). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Κατασκευή δύο γηπέδων αντισφαίρισης στο Ο.Τ. 11-Κ.Χ. στην Κοινότητα Ισθμίων (Αριθ. μελ. 73/2020). Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού.

4.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: ΄΄Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου του Δήμου΄΄.

5.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: ΄΄Προμήθεια αρδευτικού εξοπλισμού ΄΄.

6.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: ΄΄Συντήρηση – επισκευή λοιπών μηχανημάτων και προμήθεια ανταλλακτικών ΄΄.

7.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: ΄΄Συγκρότηση και Λειτουργία Φιλαρμονικής Ορχήστρας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Δήμου΄΄.

8.Έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο: ΄΄Προμήθεια δενδρυλλίων, σπόρων και καλλωπιστικών φυτών΄΄.

9.Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση του έργου: ΄΄Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ΄΄.

10.Έγκριση του 1ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση της προμήθειας ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου 6 m3 (Αριθ. Μελ. 9/2021).

11.Αποδοχή ποσού 65.959,95€ από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες του Δήμου.

12.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης κατόπιν της υπ΄αρίθ. 28/2021 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου μας.

 

Τρεις ιστορικές πόλεις της Ελλάδας γιορτάζουν μαζί τα 200 χρόνια από την Επανάσταση

Γ.Πετρίτσης: “Σταφιδοπαραγωγοί Κορινθίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου Σημειώσατε 1”

Δύο χρυσά βραβεία απέσπασε η Ολυμπία Οδός

Βonus & κυρώσεις σε εστίαση και διασκέδαση για τα μέτρα κατά της πανδημίας

Προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στο Φλάμπουρο