Στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 (χρόνος έναρξης) έως 9:30 (χρόνος λήξης), θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Πελοποννήσου για την εκτέλεση του συγχρηματοδοτούμενου έργου: «Κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων βάσει ΠΕΣΔΑ». Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .

2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋ/σμού έτους 2021 (Β΄τρίμηνο).

3. Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης (3ης) του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .

4. Υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα επιχορήγησης της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών, του Ο.Α.Ε.Δ. .

5. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια ενός αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 6κ.μ..

6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του Δήμου.

7. Έγκριση του 3ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών προσβασιμότητας σε παραλίες για ΑμεΑ στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

8. Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας μίσθωσης χώρου στέγασης για το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αγ. Θεοδώρων και τα πυροσβεστικά μέσα του Δήμου.

9. Αποδοχή ποσού 73.600,00€ από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων για το έτος 2021.

10. Αποδοχή ποσού 442.200,00€ από ΥΠ.ΕΣ. ως έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη των έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του covid 19.

11. Έγκριση τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια υλικών και αδειών χρήσης για το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου .

12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για τη συντήρηση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας .

13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:΄΄Αναβάθμιση της διαμόρφωσης του Πάρκου Δ. ΜΑΤΣΗ στο Λουτράκι΄΄.

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΙΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 29ης & 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 (Αρ. μελ. 24/2019)’’.
15.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου:΄΄Διαμόρφωση και κατασκευή πεζόδρομων και ποδηλατόδρομων εντός σχεδίου πόλης Ισθμίας΄΄.

16. Συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την πράξη ΄΄Δημιουργία Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων΄΄.

17. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ανάληψη ενεργειών κατόπιν της από 13/07/2021 εξωδίκου οχλήσεως του Συλλόγου Εργατοτεχνικού Προσωπικού Δήμων Ν. Κορινθίας κατά του Δήμου μας .

18. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης περί σύναψης ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Δήμου και τρίτου.

19. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α20/4956).

20. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής εξέτασης, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας (Α21/2021).

21. Έγκριση της υπ΄αρίθ. 11838/19-7-2021 Απόφασης Δημάρχου, περί διορισμού δικηγόρου , λόγω κατεπείγοντος.

22. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και Αντιδημάρχων εκτός έδρας (Αύγουστο 2021). Εξειδίκευση πίστωσης.

23. Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου κατόπιν του υπ΄αρίθ. 114578/2021 εγγράφου της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

 

Εγκαίνια για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων

Γ.Ψυχογιός: Αβεβαιότητα για την επαναλειτουργία της Διώρυγας

Προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για το Νομό Κορινθίας την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος Κορινθίων σας καλεί να αναφέρετε λακούβες της πόλης για να τις επιδιορθώσει

“Σε 1 Ώρα είσαι Εκεί” – Η outdoor καμπάνια του LTO στην Αθήνα!