ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΘΕΜΑ: «Στήριξη     της     καλλιέργειας    λεμονιού     ζητά     ο     συνεταιρισμός

Ξυλοκάστρου»

 

Κύριε Υπουργέ,

Το κόστος της καλλιέργειας στα λεμόνια έχει αυξηθεί (αυξήσεις λιπασμάτων, ηλεκτρικό ρεύμα για άρδευση, ημερομίσθια εργατών). Στην περίοδο Νοέμβριος 2020 έως Μάιος 2021 οι τιμές του παραγωγού κυμάνθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να μεριμνήσετε με ανάλογες ενέργειες, ώστε η ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ. να ενισχύσει τον κλάδο λόγω και της πανδημίας;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ