Τα… μεγάλα μέσα φαίνεται πως επιστρατεύει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου προκειμένου να πείσει τους δημάρχους να πληρώσουν την οικονομική υποχρέωση τους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των σκουπιδιών που μεταφέρουν στην μονάδα της Παλαιοχούνης.

Οι δήμαρχοι της πρώτης διαχειριστικής ενότητας είχαν προθεσμία καταβολής των ποσών έως και τις 15 Ιουλίου ωστόσο μόνο ο δήμος Τρίπολης υπήρξε συνεπής.

Η ασυνέπεια των δημάρχων οδήγησε τον Παναγιώτη Νίκα όχι μόνο στο να μιλήσει για παύση μεταφοράς απορριμμάτων στους συγκεκριμένους δήμους αλλά για αναστολή κατασκευής μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης σε Σκάλα και Καλλιρρόη.

“Οι δήμοι -που έτσι κι αλλιώς έχουν έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας- θα πρέπει με όποιον τρόπο θεωρούν δόκιμο να προβούν στην εξόφληση του καθορισμένου τιμήματος, καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση θα αποκλειστούν από την δυνατότητα διαχείρισης των απορριμμάτων τους στη μονάδα της Παλαιόχουνης” σημείωσε ο περιφερειάρχης Π. Νίκας.