Χωρίς Δημοτικό φωτισμό εδώ και λίγη ώρα η κοινότητα του Άσσου.  Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τοπικού Προέδρου Ναπολέοντα Γιαννακουλόπουλου υπάρχει πρόβλημα από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Ενημερώνω τους κατοίκους της Κοινότητας του Άσσου ότι:
Υπάρχει γενική διακοπή στον Δημοτικό φωτισμό και από την πρώτη στιγμή έχω ενημερώσει τον ΔΕΔΔΗΕ για την βλάβη.
Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο Κάτω Άσσος και η Κόρινθος όπως ενημερώθηκα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άσσου
Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος