Παρελήφθη  και το δεύτερο απορριμματοφόρο από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης του σχεδιασμού του Δήμου Βέλου – Βόχας για την αναβάθμιση της καθαριότητας.

Σε λίγες ημέρες θα τεθεί στην υπηρεσία των δημοτών μας.
Με αξιοποίηση, όπως ήδη έχουμε αναφερθεί, όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδίων πόρων του Δήμου στοχεύουμε στην καθημερινή βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου μας, ανέφερε ο Δήμαρχος, κος Αννίβας Παπακυριάκος