Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 09/12/2022 βγαίνουν τα τρία επικρατέστερα λογότυπα στα οποία κατέληξε το Επιμελητήριο Κορινθίας για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου.

Μπορείτε, λοιπόν, να εκφέρετε τη γνώμη σας για το ποιο από τα τρία πιστεύετε ότι είναι κατάλληλο να σηματοδοτήσει αυτό το μεγάλο έργο που περιλαμβάνει μία σειρά αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων αναβάθμισης δημόσιου χώρου, προώθησης επιχειρήσεων κλπ, οι οποίες συνθέτουν μία ολοκληρωμένη παρέμβαση στο εμπορικό κέντρο της πόλης του Λουτρακίου.

Ψήφισε εδώ