Ο Απόστολος Παπαφωτίου μας μιλάει για τον Δίολκο της Κορίνθου, τον αρχαίο λιθόστρωτο δρόμο, πάνω στον οποίο μεταφέρονταν δια ξηράς τα πλοία, από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό Κόλπο και αντίστροφα.

Μιχάλης Παπαμανωλάκης