• Δεν πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στην Κόρινθο, λόγω η απαρτίας και το θέμα της ψήφισης του ισολογισμού των τελευταίων ετών επανέρχεται

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018, όπως ισχύει , σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί την 6η Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΝ 06042023 (ΑΑ)
19Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασηςτην 06423 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 (ΑΑ)
1806.04.2023 Ειδική Συνεδρίαση ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 (ΑΑ)