• Πυρετωδώς εργάζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ολοκλήρωση του νομοσχεδίου που θα περιέχει πλήθος διατάξεων για τις αλλαγές στη φορολογία, τις αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο τομέα, τα διάφορα επιδόματα που θα συνεχίσει να δίνει η κυβέρνηση καθώς και εκείνα που θα δοθούν για πρώτη φορά.

Στο ίδιο νομοσχέδιο θα υπάρχουν προβλέψεις για αποζημιώσεις των πολιτών που υπέστησαν καταστροφές από τις εν εξελίξει πυρκαγιές που πλήττουν αρκετά σημεία της χώρας ενώ δεν θα περιληφθούν διατάξεις που αφορούν μέτρα που θα εφαρμοστούν από το 2025 και μετά.

 

OT.GR