• Καμιά φορά φαινεται πως έαν οι πολίτες σκεφθούν ευσυνείδητα μπορούν να κάνουν θαύματα  μέσα από απλές πράξεις.

Καθαρίστηκε πριν από λίγες ημέρες ένα σημείο στον κεντρικό δρόμο στον Σχοινο που δυσκόλευε την κυκλοφορία των οχημάτων.

Επίσης απομακρύνθηκαν αντικείμενα που κάποιοι θεώρησαν σωστό να τα ρίξουν δίπλα στους καδους της εκκλησίας αντί να τα πάνε στο σημείο με τα ογκώδη απορρίμματα ή να ζητήσουν βοήθεια ώστε να σεβαστούν την καθαριότητα και να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον.

Αυτή είναι η παιδεία που διακρίνει κάποιους συμπολίτες μας.