Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄) στις 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 (χρόνος έναρξης) έως 16:00 (χρόνος λήξης) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1) Εξέταση αιτήματος για τοποθέτηση κολώνας δημοτικού φωτισμού στον οικισμό Ισθμίας.
2) Εξέταση αιτήματος Εξωραϊστικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ισθμίας για ανανέωση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού κτιρίου.
3) Εξέταση αιτήματος για συντήρηση δρόμου στον οικισμό Αγίας Μαρίνας Κυρας Βρύση.
4) Λήψη απόφασης-γνωμοδότηση για έγκριση εσόδου-εξόδου οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας καλλυντικών της εταιρείας «BEAUTY AND HELTH I.K.E.», στη θέση «Καζάρμα» Κυρα Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: roustemi@loutraki.gr για την συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.
Συνημμένα σας αποστέλλουμε εισηγήσεις του κ. Προέδρου των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ισθμίας

ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Ιστορικά αυτοκίνητα έκαναν το γύρο της Πελοποννήσου και τερμάτισαν στο Λουτράκι (video-φωτο)

 

O Παναγιώτης Φασούλας στο Λουτράκι