Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιότυπου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α΄), την 23η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (χρόνος έναρξης) έως 15:30 (χρόνος λήξης) για συζήτηση και λήψη Απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Περί μεταφοράς κολόνας φωτισμού (ΔΕΔΗΕ), στον οικισμό Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

2. Περί τοποθέτησης φωτιστικών, στην Κοινότητα Πισίων.

3. Περί τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας, στην Κοινότητα Πισίων.

4. Περί διαμόρφωσης χώρου, στην πλατεία Παυσανία, του οικισμού Σχίνου, της Κοινότητας Πισίων.

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποστολή στο e-mail: ioannis.gkikas@loutraki.gr ή με τηλεομοιότυπο , με αποστολή στο fax: 2744062170, για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί των ανωτέρω θεμάτων.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε τις σχετικές εισηγήσεις του κ. Προέδρου καθώς και το αρχείο “Ψηφοφορία”, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά προς διευκόλυνσή σας, επιστρέφοντάς το συμπληρωμένο στα ανωτέρω email ή fax.

Κοινοποίηση:
1. κο. Δήμαρχο
2. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου

ΠΙΣΙΑ 19.10.2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Λουτράκι: Συνελήφθη συμμορία ανηλίκων που έκλεβε και εκβίαζε παιδιά

«Θωρακίζει» τα προσωπικά δεδομένα των δημοτών του ο δήμος Κορινθίων