Όπως σας ενημερώσαμε με προηγούμενο άρθρο μας η Διοργάνωση των 10ων Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού από  7 έως 9 Οκτωβρίου στην Αθήνα και φορέας υλοποίησης είναι το Sportcamp.

Από τις 7 έως τις 9 Οκτωβρίου οι Εθνικοί Αγώνες Εργασιακού Αθλητισμού

Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής των Αγώνων

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

   Ν. Κερασοβίτης,  Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού  Εργασιακής Άθλησης και Υγείας

   Σ. Καραβούλης Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 10ων Εθνικών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού

   Α. Λαγού, Υπεύθυνη Διαχείρισης Έργου

  Μ. Ξηρογιάννης,  Υπεύθυνος Αθλητικού Τμήματος

   Α. Αλεξανδροπούλου, Υπεύθυνη Marketing

   Σ. Σπανέα, Υπεύθυνη Τύπου

   Χ. Πελέκης, Υπεύθυνος  Αθλητικού Προγράμματος

   Α. Βαραβέρης, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων

   Κ. Μούτσου, Υποστήριξη Υλοποίησης Αγώνων

   Ε. Βίχοντετ, Υπεύθυνη Σχέσεων Μελών